دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

شما میتوانیدمشخصات، رزومه شغلی و مهارتهای شخصی و حرفه ای خود را برای ما از طریق فرم زیر ارسال کنید.
بعد از بررسی در صورت نیاز با شما تماس گرفته میشود
لطفاً جنسیت خود را مشخص کنید!
لطفاً نام خود را وارد کنید!
لطفاً نام خانوادگی خود را وارد کنید!
ورودی نامعتبراست
لطفاً تاریخ تولد خودراوارد کنید
لطفاً پست الکترونیک خود را وارد کنید!
لطفاً رشته تحصیلی خود راوارد کنید!
لطفاً مقطع تحصیلی خود را وارد کنید
لطفاً شماره تلفن خود راوارد کنید
لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید
آدرس محل سکونت خود را وارد کنید
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر است
فایل پیوست شده حتماً از نوعpdf وحجم کمتر از 500 کیلوبایت داشته باشد
کدامنیتی
ورودی نامعتبر