مراحل تولید و توسعه

تولید و توسعه اکسیر وب
عقد قرار داد خدمات
کلیه خدماتی که توسط اکسیر وب صورت میگیرد.در دو نسخه قرار داد تنظیم شده که در دفتراسناد رسمی به ثبت میرسد
دو طرف موظف اند به بند بند قرار دادعمل کنند، هر گونه کوتاهی از هر دو طرف در مورد هر بند قرار داد طرف خاطی موظف به پرداخت خسارت میباشد.جزئیات دقیق قرار داد در نسخه چاپی بعد از سفارش مشتری در اختیار ایشان قرار میگیرد
تولید و پیاده سازی
مدت زمان تولید و پیاده سازی یک پروژه در قرار داد که به مشتری داده میشود بر اساس خدمات و نیاز وی درج میشود
معمولا بین بازه زمانی 20 تا 80 روز کاری بر اساس نیاز مشتری تولید و پیاده سازی پروژه طول میکشد.
اگر در طول انجام پیاده سازی پروژه مشتری نیاز به سرویس خاصی داشته باشد مد زمان اجرای سرویس به کل زمان تخمینی قرار داد افزوده میشود
تحویل پروژه
مشتری بعد از مشاهده نسخه دمو پروژه و تایید ظاهری آن پروژه اصلی به وی تحویل داده میشود
بعد از تحویل به مشتری 52 روز خدمات سفارشی پشتیبانی داده میشود و مشتری مکلف است بعد از تحویل تصفیه حساب نهایی صورت حساب خود را انجام دهدکلیه خدمات جداگانه و نیاز های جدید در قالب یک قرار داد دیگر به مشتری داده میشود
فرآیند توسعه - Development Process
فرآیند مدیریت - Management Process
فرآیند پشتیبانی - Maintenance Process

واکنشگرا

کلیه پروژه های طراحی و پیاده سازی شده چه از نوع حرفه ای و چه معمولی همگی واکنشگرا بوده و قابل نمایش روی هر رزولیشنی میباشد

پشتیبانی

کلیه خدمات ارائه شده توسط ما 52 روز پشتیبانی اختصاصی و رایگان به همراه دارد. تیم پشتیبانی ما 24 ساعته همراه شما است

طراحی و خدمات سفارشی

طراحی و پیاده سازی وب سایت معمولا به صورت سفارشی انجام شده وقالب و سایت انحصاراً در اختیار مشتری قرار میگیرد